Nieuwsbrief

BackPAC (Pakket)
BackPAC is een individuele interventie voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar die vroeg experimenteren met alcohol en cannabis
Met de infostand ‘Alcohol. Bekijk het eens nuchter’ zet je je actie over de preventie van overmatig alcoholgebruik in de kijker.
Stellingenspel uit de campagne 'Begin niet te vroeg' om op een ludieke manier met jongeren een gesprek over alcohol te voeren.
Bril die het zicht simuleert zoals bij iemand die teveel gedronken heeft.
Gezondheid en milieu
Materialendatabase met folders, brochures en affiches over gezondheid en milieu in de gemeente
Interactief spel over sociaal emotionele thema's voor klasgroepen van het eerste tot en met het laatste jaar van het secundair onderwijs.
Unplugged (Educatief materiaal)
Drugpreventieprogramma voor secundaire scholen van De Sleutel.
Gezondheid en milieu op school
Gezondheid en milieu op school (Campagnemateriaal)
Materialendatabase met folders, brochures en affiches over gezondheid en milieu op school
Broodje Special
Met Broodje Special laat je jongeren nadenken over de thema's diversiteit en anders-zijn.
ASPHA (Folder)
Huisartsen en andere hulpverleners kunnen bellen en e-mailen voor advies en ondersteuning bij het omgaan met suïcidale patiënten, hun omgeving en nabestaanden.
Kwinkslag
Kwinkslag (Spel)
Het spel heeft als doel te ervaren wat het is om samen te leven met iemand met andere regels en gewoontes.
Babbelspel
Babbelspel (Spel)
Spel om sociale vaardigheden te oefenen.
De Gelukzak
De Gelukzak is een boeiend spel, geïnspireerd op de positieve psychologie en met nadruk op de maakbaarheid van het leven.
Kwaliteitenspel
Door dit spel krijgen jongeren een beter beeld van hun kwaliteiten en valkuilen.
EQ-babbelspel
Dit spel versterkt het emotioneel zelfbeeld en de omgang met anderen.

Pages

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen