Nieuwsbrief

Actiebalie om rookstop in de kijker te zetten tijdens een evenement, beurs, infodag...
Het gat in de haag
‘Het gat in de haag’ is een verhalen –en activiteitenboek die essentiële persoonlijke en sociale vaardigheden wil aanleren aan kleuters
Game.over@tabak
Game.over @ tabak (Educatief materiaal)
Educatief pakket voor leerlingen van de derde graad van het basisonderwijs over roken
 
Maat in de shit
Maat in de shit (Educatief materiaal)
'Maat in de shit’ maakt cannabis bespreekbaar in het onderwijs, de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbeweging
Rock Zero
ROCK ZERO (Spel)
ROCK ZERO is een actief bordspel over alcohol voor 14- tot 16-jarigen
BackPAC (Pakket)
BackPAC is een individuele interventie voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar die vroeg experimenteren met alcohol en cannabis
Met de infostand ‘Alcohol. Bekijk het eens nuchter’ zet je je actie over de preventie van overmatig alcoholgebruik in de kijker.
Stellingenspel uit de campagne 'Begin niet te vroeg' om op een ludieke manier met jongeren een gesprek over alcohol te voeren.
Bril die het zicht simuleert zoals bij iemand die teveel gedronken heeft.
Gezondheid en milieu
Materialendatabase met folders, brochures en affiches over gezondheid en milieu in de gemeente
Interactief spel over sociaal emotionele thema's voor klasgroepen van het eerste tot en met het laatste jaar van het secundair onderwijs.
Unplugged (Educatief materiaal)
Drugpreventieprogramma voor secundaire scholen van De Sleutel.
Gezondheid en milieu op school
Gezondheid en milieu op school (Campagnemateriaal)
Materialendatabase met folders, brochures en affiches over gezondheid en milieu op school
Broodje Special
Met Broodje Special laat je jongeren nadenken over de thema's diversiteit en anders-zijn.
ASPHA (Folder)
Huisartsen en andere hulpverleners kunnen bellen en e-mailen voor advies en ondersteuning bij het omgaan met suïcidale patiënten, hun omgeving en nabestaanden.

Pages

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen