Nieuwsbrief

De folder geeft meer informatie over het verbranden van afval in open lucht: wat mag wel, wat niet, wat zijn de gezonde alternatieven.
De folder geeft meer informatie over hoe correct binnen stoken en welke brandstof of kachel te gebruiken.
De affiche maakt mensen attent op de risico's bij vuurtje stoken in de tuin. De rook is het grootste probleem. Die is ongezond, vervuilt de lucht en zorgt voor geurhinder.
De affiche maakt mensen attent op een goed gebruik van een houtkachel of haard zonder schade voor de gezondheid.
Om meer duidelijkheid te scheppen over de wetgeving en meer info over de aanpak van hinder door hout verbranden is er het draaiboek 'Stook je gezondheid niet op'.
Hang de pancarte op in je wachtzaal, bibliotheek, inkomhal of bij infobeurzen. Ze geven toegankelijke en objectieve informatie aan de geïnteresseerde burger over het belang van gezond wonen.
Het spel maakt mensen op een interactieve manier bewust van mogelijke gezondheidsrisico’s die huishoudproducten, bouw- en inrichtingsmaterialen en toestellen met zich meebrengen.
Het bekende vraag- en antwoordspel over gezondheid en milieu.
Kleed een tentoonstelling, workshop of infoavond aan met de banners over gezondheid en milieu.

Pages

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen