Nieuwsbrief

voorkant postkaart
Hoe gaat het? (Postkaart)
Postkaart om mensen aan te zetten om te praten over hun geestelijke gezondheid en indien nodig hulp te vragen
Affiche
Fit in je hoofd (Affiche)
De 'Fit in je hoofd' affiche promoot de campagne ‘Fit in je hoofd’ voor meer veerkracht en geestelijke gezondheid.
Fit in je hoofd
De 'Fit in je hoofd' folder ondersteunt de campagne ‘Fit in je hoofd’ voor meer veerkracht en geestelijke gezondheid.
Informatieve affiche Warme dagen kinderen
Affiche met tips om gezondheidsrisico’s bij kinderen te voorkomen tijdens te warme dagen.
Informatieve affiche Warme dagen ouderen
Affiche met tips om gezondheidsrisico’s tijdens te warme dagen te voorkomen.
Affiche veel zon denk ook aan oma Yvonne
Affiche waarin de boodschap ‘warme dagen, zorg dragen voor ouderen’ in de kijker gezet wordt.
Affiche veel zon denk ook aan opa Leon
Affiche waarin de boodschap ‘warme dagen, zorg dragen voor ouderen’ in de kijker gezet wordt.
Digitale wachtzaalactie Warme dagen
Digitale wachtzaalactie van de campagne ‘warme dagen, zorg dragen’.
 
Contentkalender Warme dagen voor sociale media
Voorbeeldberichten voor sociale media te gebruiken voor en tijdens warme dagen.
 
Publireportage Warme dagen
Voorbeeldberichten over warme dagen voor lokaal infoblad, nieuwsbrief of website.
 
Bladwijzer met basisinformatie over het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker
Affiche die het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker onder de aandacht brengt
Filmpjes voor je website of tijdens een activiteit waarin het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker aan bod komt
Informatieve folder over het wat en hoe van het bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker.
Roll-up banner die het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker onder de aandacht brengt

Pages

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen