Nieuwsbrief

Educatief materiaal: Miembo

Miembo is een speels totaalprogramma over socio-emotionele opvoeding en sociale vaardigheden. Het lespakket verhoogt het welbevinden van kinderen op school, in de klas én thuis. Zo voorkom je de ontwikkeling van depressies bij kinderen.

Miembo is een vrolijk figuurtje. Hij komt tot leven in verhalen en activiteiten en helpt kinderen om te gaan met angst, verdriet en problemen. Hij stimuleert hen om op een leuke manier met elkaar om te gaan.

Voor wie?

Kinderen van de tweede kleuterklas tot en met het zesde leerjaar van het gewoon en buitengewoon onderwijs.

Wie kan met Miembo aan de slag?

CLB's, leerkrachten van de kleuterschool, het lager onderwijs en het buitengewoon lager onderwijs.

Waarom?

Met Miembo werk je aan de sociale vaardigheden van je leerlingen. Zo verhoog je hun welbevinden.

Uitleen: € 0.00

← Vorige

Miembo
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen