Nieuwsbrief

← Vorige

Gezonde school

 

Wil je leerlingen iets bijbrengen over alcohol- en druggebruik? Hen het belang van een gezonde binnenlucht leren? Gezonde keuzes toegankelijker maken of een gezondheidsbeleid uitbouwen? Een gezonde school gaat voor een leeromgeving waarin leerlingen en leerkrachten de ruimte krijgen om zich goed en gezond te ontplooien.

De school is de plaats bij uitstek om kinderen alles te leren over gezonde keuzes. Maar een gezondheidsbeleid op school is meer dan kennis delen. Het klas- en schoolklimaat maakt gezonde keuzes toegankelijker en bouwt drempels in voor ongezonde keuzes. Zowel de schoolinfrastructuur als de schoolomgeving spelen daarbij een rol.

Voor wie?

Iedereen die in en op school vertoeft

Wie kan werken aan een gezonde school?

Leerlingen, leerkrachten, schoolpersoneel, CLB’s…

We zetten je op weg

We zijn het aanspreekpunt voor de lokale CLB's rond gezondheidsbeleid op school. Als CLB-team kan je bij ons terecht voor vorming en opleiding, intervisie, overleg en advies. We ondersteunen je ook in het wegwijs maken in methodieken en materialen.   

Praktisch

We werken heel wat voor je uit om scholen te begeleiden in het kader van gezonde school: de webtool Meesterlijk Gezond, vorming, overzicht didactisch materiaal, uitleenmogelijkheid didactisch materiaal, thematische portfolio's, nieuwsbrieven, materialenkoffers voor de leerkrachten, www.gezondeschool.be ... Wij zorgen voor de coördinatie van verschillende projecten. Jullie zorgen, als CLB, voor de implementatie in en de ondersteuning van de scholen.

Meer weten of actie ondernemen?

Nele De Baecke
nele@logomiddenwvl.be
051/23.17.41

 

Materialen

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen