Nieuwsbrief

Pakket: Gelukzoekers

De Gelukzoekers is een kant-en-klaar pakket dat jongeren leert om hun mentale veerkracht en geluksgevoel te versterken. Het is geïnspireerd op de positieve psychologie. Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat er strategieën zijn die je geluk en mentale fitheid bevorderen. Deze vormen de basis van de zeven gelukslijnen van het CM-geluksplan. Via het spel en de bijhorende lessenreeks van ‘De Gelukzoekers’ spoor je met je leerlingen langs die zeven gelukslijnen en zet je hen aan om werk te maken van hun eigen geluk.

Voor wie?

Jongeren van 15 tot 16 jaar.

Wie kan de Gelukzoekers bestellen?

Leerkrachten van het secundair onderwijs, CLB, schooldirectie.

Waarom?

Geluk kan je leren. En wie gelukkig is, heeft betere schoolprestaties, meer energie en meer vrienden. Een gelukkig persoon leeft langer en gezonder en is minder vatbaar voor psychische problemen.

Meer weten?

De Gelukzoekers sluit aan bij de vakoverschrijdende eindtermen voor het secundair onderwijs en bij de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen in het kader van depressie en suïcidepreventie. Het pakket is een samenwerking van CM, Uitgeverij Van In en het Centrum Informatieve Spelen. Het maakt deel uit van de 'Pluk je geluk'-campagne.
Uitleen: € 0.00

← Vorige

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen