Nieuwsbrief

Doe mee! 4 voor 12 op maandag 4/12

Maandag aanstaande 4/12 is er een landelijke actie van ‘Te Gek?!’ om psychische problemen bespreekbaar(der) te maken.
Men roept iedereen op om op die dag om 4 vóór 12  wekker, gsm, uurwerk te laten rinkelen.
Op deze manier wil men duidelijk maken dat dit echt belangrijk en dringend is. Het is 4 vóór 12.
 
Vandaar dat de stadsbeiaardier in Ieper om 4 vóór 12 een lied zal spelen op de beiaard. 
Zowel beiaardier Ludo Geloen als het stadsbestuur waren daar zeer voor te vinden. De actie wordt ook ondersteund vanuit het Psychiatrisch Ziekenhuis H Hart Ieper. 
Zoiets heeft maar zin als mensen ook weten waarom. 
Vandaar de oproep aan iedereen om mee te doen aan deze actie en mee ruchtbaarheid te geven aan de hoogdringendheid om openlijk over psychische problemen te praten.
West-Vlaanderen is de provincie met de meeste zelfdodingen.
Misschien heb je zelf psychische problemen, iemand in je familie of vriendenkring?
Praat erover en kom op 4/12 om 4 voor 12 naar de Grote Markt te Ieper. Of laat jouw wekker, gsm, uurwerk of schoolbel rinkelen. 
 
 
 
 
4 voor 12
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen