Nieuwsbrief

← Vorige

Wedstrijd Rookvrije Klassen

Tijdens de Wedstrijd Rookvrije Klassen engageren leerlingen zich om niet te beginnen met roken of om te stoppen met experimenteren. De leerlingen registreren gedurende zes maanden hun rookgedrag. De uitdaging bestaat erin om met de hele klas minstens 90% rookvrij te zijn op het einde van het schooljaar. Rookvrij zijn promoten en de beginleeftijd uitstellen is van belang. Want wie 18 jaar oud is en nooit heeft gerookt, heeft een relatief kleine kans om nog te starten.

Voor wie?

Leerlingen van de 1ste graad secundair onderwijs en uit het buitengewoon secundair onderwijs

Wie kan de wedstrijd organiseren?

CLB, directie, graadcoördinator, leerkrachten

We zetten je op weg

We ondersteunen CLB's bij de organisatie van de Wedstrijd Rookvrije Klassen en geven hen inspiratie voor aansluitende acties binnen het gezondheidsbeleid van de scholen in je regio. Naast het wedstrijdmateriaal (contracten, diploma’s …), kan de school via het CLB preventiemateriaal zoals een rookrobot, CO-meter en lesmateriaal uitlenen. Daarmee plaatsen ze de wedstrijd in een breder gezondheidskader. 

Praktisch

Jaarlijks nodigt het CLB de secundaire scholen uit om deel te nemen aan de wedstrijd. Scholen kunnen vanaf september aanmelden voor de wedstrijd. De school ontvangt dan een materialenpakket met posters, contracten, de Blijf-rookvrij-pas, stickers en het diploma. 

Kijk ook eens op www.rookvrijeklassen.be

Meer weten of actie ondernemen?

Lien Vandenberghe
051/23.17.43
 

Materialen

Test: Smokey Sue
Smokey Sue
Handleiding: 360° rookvrij
Proef: Rookrobot
Test: CO-meter
CO-meter
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen