Nieuwsbrief

Projecteer de digitale pancarte met het campagnebeeld op een scherm in het gemeentehuis, wachtzaal of apotheker.
E-mailbanner om het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker in de kijker te zetten
Bladwijzer met basisinformatie over het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker
Affiche die het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker onder de aandacht brengt
Filmpjes voor je website of tijdens een activiteit waarin het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker aan bod komt
Informatieve folder over het wat en hoe van het bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker.
Roll-up banner die het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker onder de aandacht brengt
Een waaier aan artikels over gezondheid om te publiceren in je infoblad, nieuwsbrief of website.
 
Wil je aan de slag met de voedingsdriehoek? Plaats één of meerdere roll-up banners om gezonde voeding in de kijker te zetten.
Zet gezond leven, beweging en sedentair gedrag in de kijker met de roll-up banner van de bewegingsdriehoek.
Affiche om de voedings- en bewegingsdriehoek in de kijker te zetten
Affiche om de voedingsdriehoek in de kijker te zetten
Affiche om de bewegingsdriehoek in de kijker te zetten
Informatieve folder over het wat en hoe van de voedingsdriehoek
Informatieve folder over het hoe en wat van de bewegingsdriehoek

Pages

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen