Nieuwsbrief

Woonzorgcentra krijgen hulp bij preventiebeleid

Voorzieningen in zorg en welzijn krijgen binnenkort hulp om hun preventief gezondheidsbeleid vorm te geven. Het project, in opdracht van de Vlaamse overheid, start in woonzorgcentra. Gezond Leven en de Vlaamse Logo's nemen samen het initiatief, in samenwerking met relevante partners. Gezond Leven coördineert en staat daarnaast in voor het thema ondervoeding. De Vlaamse Logo's zorgen onder meer voor de regionale communicatie en behoeftebevraging.

Begeleiding en advies

Het project heet officieel ‘procesbegeleiding voor Preventie binnen Zorg en Welzijn’. Concreet komt het hier op neer: procesbegeleiders zullen de voorzieningen begeleiding en advies geven bij preventie. Dat zullen ze doen voor mondgezondheid, valrisico’s, ondervoeding en gebruik van psychofarmaca in woonzorgcentra. Later kan dan uitgebreid worden naar andere thema’s of naar andere voorzieningen binnen zorg en welzijn.

Ondervoeding

Gezond Leven coördineert het project en is daarnaast ook verantwoordelijk als partnerorganisatie voor de ontwikkeling van een methodiek rond ondervoeding. Het aantal ouderen neemt toe en met hen ook de vraag naar gepaste zorg. Een preventieve beleidsmatige aanpak die de problematiek van ondervoeding bij ouderen voorkomt, is dan ook nodig.

Lokale communicatie en behoeftebevraging

De Vlaamse Logo's houden de regionale en lokale partners op de hoogte van de verschillende stappen in dit project. Er wordt op korte termijn gestart met een behoeftebevraging en op lange termijn krijgen de voorzieningen en diensten in Zorg en Welzijn ondersteuning bij de promotie van de procesbegeleiding.

Partnerorganisaties

Naast Gezond Leven ontwikkelen ook de partnerorganisaties Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs, het Expertisecentrum Val – en fractuurpreventie Vlaanderen, en Preventieve Mondzorg wetenschappelijk onderbouwde methodieken. Ze zullen de procesbegeleiders opleiden en de kwaliteit van hun dienstverlening opvolgen.

Preventief gezondheidsbeleid

Het project kadert in de preventieve gezondheidsdoelstelling ‘Gezonder Leven’. “Tegen 2025 voert een toenemend percentage van de zorg- en welzijnsvoorzieningen een preventief gezondheidsbeleid dat voldoende kwaliteitsvol is. Tegen 2025 past een toenemend percentage van de zorgverstrekkers en hulpverleners de beschikbare preventiemethodieken toe.”

Behoeftebevraging procesbegeleiding woonzorgcentra

Het is voor ons waardevol om jouw mening te horen over de rol van de procesbegeleider in woonzorgcentra. Je input wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling van het project. 

>> meer weten? Behoeftebevraging procesbegeleiding woonzorgcentra

 

Updates over het project op www.zorg-en-gezondheid.be

Vragen? Mail naar stien.vandierendonck@gezondleven.be

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen