Nieuwsbrief

Don17Mei

2-daagse vorming suïcidepreventie voor jongerenbegeleiders

CGG Largo
Sint-Hubrechtsstraat 20
8800 Roeselare
Jongeren vormen een belangrijke risicogroep als het gaat over zelfdoding. Het is dan ook van groot belang dat professionelen die met jongeren werken adequaat reageren op (signalen van) suïcidaal gedrag.
 
De vorming is ondertussen volzet. Interesse? Neem contact op via onderstaande contactgegevens. Bij genoeg mensen op de wachtlijst wordt een extra vorming ingericht.

Voor wie?

Professionelen die beroepsmatig met jongeren werken: leerlingbegeleiders, CLB-personeel, JAC-medewerkers, medewerkers jongerenwelzijn ...

Inhoud?

We gaan op een interactieve manier aan de slag waarbij we een combinatie maken van theorie, praktijk, het aanleren van vaardigheden en uitwisselen van ervaringen. Enkele van de aangeboden thema's: signaalherkenning, risico-inschatting, werken met een safety plan ...

Praktisch?

17 en 24 mei 2018 (9u30-16u30)
CGG Largo, Sint-Hubrechtsstraat 20, 8800 Roeselare
120 euro (incl. broodjeslunch)
Een engagement voor beide dagen is een voorwaarde tot deelname

Inschrijven?

Verdere info of vragen?

Neem vrijblijvend contact op met Jente Vandeburie, jente.vandeburie@cgglargo.be, T 051/25.99.30. 
CGG SP
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen